Необходими документи за записване в Детски център „Дружба“:

– Молба заявление за записване;

– Договор за обучение;

Анкетна карта;

Декларация за придружител;

– Копие от акт за раждане на детето;

– Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

– Здравна карта;

– Имунизационен паспорт или писмо от личния лекар за имунизационен статус на детето;

Списък на необходимите принадлежности;

1. Два комплекта бельо.

2.Комплект удобни дрехи за игра вътре и навън, връхна дреха.

3.Пантофи за вътре.

4.Гребен/четка/ за момиченцата.

5.Пижама/според сезона/.

6.Шапки за слънце, лосиони против изгаряне/през летния сезон/

Забележка:

 Допълнителни документи, които трябва да се предоставят при постъпване на детето в детския център са:

– Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършени не по-рано от 15 дни преди постъпването на детето в детския център;

– Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпването на детето в детския център;

– Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издаден не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детски център;

Такси

– Таксата за обучение е 600.00 лева на месец. В таксата се включват учебни материали и консумативи, хранене 4 пъти на ден ( закуска, втора плодова закуска, обяд и следобедна закуска), обучение по английски език  и медицинско обслужване. 

 – Извънкласните дейности се организират през месец септември. 

Политика за бисквитките