Необходими документи за записване:

– Молба – заявление ( по образец)

– Копие от акта за раждане на ученика ( за справка)

– Удостоверение за преместване и копие от учебния план

– Свидетелство за завършено основно образование

– Имунизационен паспорт и лична здравна профилактична карта

– Договор за обучение – ЧСУ „Дружба“ (по образец)

– Първоначална вноска от таксата за обучение

Политика за бисквитките