Такси за обучение за учебната 2019 / 2020 г. за ЧСУ „Дружба“ и Детска градина „Дружба“

Година на записване 2019 – 2020 Обща сума Първоначална вноска (при записване) 2. Вноска – от 1 -ви до 10-ти септември 3. Вноска – от 1 -ви до 15 – ти декември
Такса обучение 3, 4 годишни 600 лв./месец 600  лева    
Такса обучение  подготвителен клас – 5, 6 годишни 3 750 € 1 350 € 1 200 € 1  200 €
Такса обучение  1 – 4 клас 3 750 € 1 350 € 1 200 € 1  200 €
Такса обучение  5 – 7 клас 3 600 € 1 250 € 1 200 € 1  150 €
Такса обучение  8 – 12 клас 3 600 € 1 250 € 1 200 € 1  150 €

ЗАБЕЛЕЖКИ: 

1. При плащане на по – вече от 3 вноски, таксата се увеличава с 5 %.

2 . Обявените в таблицата такси са за новопъстъпващи ученици и не включват транспорт и пансион.

Транспорт: обща сума при подп.на договора до 10 -ти септември до 15 -ти декември
* п.к. – 3 клас вкл. 950 € 350 € 300 € 300  €
* 4 – 6 клас вкл. 1 000 € 400 € 300 € 300  €
* 7 – 12 клас 1 050 € 400 € 350 € 300  €
*само в една посока 600 € 200 € 200 € 200  €
Пансион (8 – 12 клас) 650 € 250 € 200 € 200  €

ОТСТЪПКИ:

 I. При записване на второ дете от едно семейство – 10 % ; трето дете от едно семейство – 20%; за четвърто и всяко следващо – 20 %.

II.При преминаване  на ученик  в по – горен етап на обучение – 10  % .

 ЕТАПИ НА ОБУЧЕНИЕ:

1. етап: Предучилищен клас 5 – 6 годишни

2. етап 1 – 4 клас

3. етап  5 – 7 клас

4. етап  8 – 12 клас

III. За постигнати високи резултати на Национално външно оценяване след 7. клас, класиране на олимпиади, състезания и  разработки на национално ниво, както и спортни постижения – по преценка на ръководството на училището, в зависимост от резултата.

IV. При заплащане на цялата сума при записване ( подписване на договора) се ползва  5 % отстъпка.

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички видове отстъпки се правят само от таксата за обучение.

Политика за бисквитките